Emotionele rollercoaster

Kinderen doorleven vele emoties – soms heb je er als kind al een aantal achter de kiezen nog voor het ontbijt. Het is niet altijd even makkelijk voor kinderen om woorden aan gevoelens te geven. Dit onvermogen om de eigen gemoedstoestand te begrijpen en duidelijk te maken, kan leiden tot naar gedrag en diepe frustratie.

De uitgave ‘An Emotional Menagerie: gevoelens van A tot Z’ bevat 26 rijmende gedichten voor kinderen waarin emoties tot leven komen: Boosheid, Verveling, Nieuwsgierigheid, Dromerigheid, Verlegenheid, Verlangen, Angst, Onzekerheid en meer. De uitgave is vooralsnog alleen in het Engels.

Een schitterend en fantasierijk juweeltje voor kinderen én volwassenen!

C is for Curiosity

If Curiosity was an animal,

It would have a jet-black beak,

Beady eyes, coal-coloured wings,

And scrawny, scratching feet.

It loves to peck at mysteries:

Those things it doesn’t know.

It wants to find the answers so

Its own knowledge might grow. 

It makes us feel inquisitive

To understand things more:

‘How do planes fly?’ ‘Why is grass green?’

Or ‘what are earlobes for?’

We’re fascinated by new things,

The secrets of the Earth.

We get engrossed in facts and dates,

And prize them for their worth.

The best people are curious:

The smartest and most fun.

They know that learning’s valuable,

And learning’s never done.

You should feed your Curiosity

By finding out more stuff.

For all the world is interesting

If you look close enough.

Uit: An Emotional Menagerie. Feelings from A to Z